Over deze disclaimer

Welkom op de website van Static Entertainment. Bij het gebruik van deze website en het aanschaffen van onze producten, vragen wij u vriendelijk om onderstaande disclaimer zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van deze website en/of het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder uiteengezet.

Disclaimer

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Beheer website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Beeldmateriaal

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd.

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van onze disclaimer of onze privacyverklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de Kurlify website, is Kurlify gerechtigd alle schade die wordt geleden en zal gaan lijden op u te verhalen.

Contact

Vragen, productinformatie of informatie over website zelf, kunt u zich richten tot onze verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via info@staticentertainment.nl

 

Static Entertainment

Pygmalionstraat 5
Almere, 1363 SC